Category Archives for "โคโลเนียล"

บ้านสไตล์โคโลเนียล (Colonial Style)

แบบบ้านสไตล์โคโลเนียล (Colonial Style)

บ้านสไตล์โคโลเนียล (Colonial Style) ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบตะวันตกผสานรวมกับวิถีชีวิตแบบไทยอย่างลงตัว ลักษณะเด่นของสไตล์นี้คือมีระเบียงกว้าง มีเสาที่ถูกลดทอนจากรูปแบบของเสาโรมันที่เรียงตัวกันอย่างเป็นจังหวะ นิยมใช้โทนสีอ่อนหรือสีพาสเทล ผนังส่วนใหญ่เป็นผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดสลับกับผนังปูน เพิ่มรายละเอียดอันอ่อนช้อย เช่น การประดับตกแต่งด้วยปูนปั้น ลวดลายไม้ฉลุ ประตูหน้าต่างที่มีการตกแต่งด้วยบัวปูนปั้นโดยรอบกรอบ และเพิ่มความสดชื่นด้วยกระบะดอกไม้สีสันสดใสนอกหน้าต่าง ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ทำให้หลายคนหลงเสน่ห์ไปตามๆ กัน องค์ประกอบสำคัญคือส่วนหลังคาที่มุงด้วย กระเบื้องหลังคาหางว่าว เอกลักษณ์ที่อยู่คู่บ้านไทยมานาน จึงเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและความเป็นตะวันตกจนเรียกได้ว่าหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

Continue reading

ติดต่อฝ่ายบริการ