Category Archives for "เนเชอรัล"

บ้านสไตล์เนเชอรัล (Natural Style)

แบบบ้านสไตล์เนเชอรัล (Natural Style)

บ้านสไตล์เนเชอรัล (Natural Style) นิยมสร้างอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เช่น ป่า เขา ชายทะเล แวดล้อมไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ดอกไม้และสวนอันกว้างใหญ่ จึงออกแบบให้ดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จึงมาจากธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน หรือใช้วัสดุที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ไม้เทียม หรือไม้สังเคราะห์ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ไม้จริง ออกแบบให้มีช่องเปิดขนาดใหญ่เพื่อเปิดรับแสงแดด ดึงธรรมชาติรอบตัวเข้ามาอยู่ภายในบ้าน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภายนอกและภายใน ให้ความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายสบายอารมณ์

Continue reading

ติดต่อฝ่ายบริการ