Disclaimer

เว็บไซต์ www.รับสร้าง108.com ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานรับเหมาเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงงานรับเหมาอื่นๆ ที่ทางผู้จัดตั้งรับงานดำเนินงานเอง และยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้รับเหมาเฉพาะงานทั่วประเทศ ที่ต้องการมีพื้นที่โฆษณาในออนไลน์ โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ข้อมูลของผู้รับเหมางานในเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ใช่ทางผู้จัดตั้งเว็บไซต์รับงานเพียงผู้เดียว แต่มีผู้รับเหมารายย่อยทั่วประเทศร่วมอยู่ด้วย เรียนท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หรืออ่านข้อมูลในเว็บไซต์แห่งนี้ก่อน หรือติดต่อสอบถามขอดูประวัติการจ้างงานกับทางเราก่อนตัดสินใจจ้างงาน เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างเอง เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อาทิเช่น ช่างทิ้งงาน ช่างรับเงินมัดจำแล้วไม่มาทำงาน เป็นต้น แต่ด้วยข้อมูลของผู้รับเหมาที่มีลงในเว็บไซต์แห่งนี้ ทางผู้จัดตั้งได้คัดกรอง และขอดูผลงานที่เคยทำผ่านมา มีประวัติช่าง ข้อมูลที่อยู่ ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเรียบร้อยแล้วเพื่อช่วงคัดกรองผู้รับเหมาเกรดดี มาให้ผู้ว่าจ้างได้เลือกจ้างงาน แต่ด้วยพฤติกรรมในอนาคตทางเราไม่สามารถช่วยคัดกรองได้ ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องตัดสินใจด้วยความรอบคอบด้วยตัวเอง

ทางเว็บพยายามจะสร้างสรรคำแนะนำ ข้อมูล ตัวอย่าง หรือสิ่งใดๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ และพยายามจะทำให้ทุกอย่างถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประโยชน์ที่สุด แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะถูกต้อง 100% เสมอไป เพราะกฎระเบียบหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองประกอบการนำไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือนำข้อมูลที่ไม่ทันสมัยไปใช้

หากข้อมูลความรู้และสื่อต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์แนะนำให้ท่านผู้ใช้งานเว็บไซต์นำไปใช้งานไม่เกิดผลตามที่หวัง 100 % หรือนำไปใช้ผิดวิธีการ ทำให้เกิดผลเสียต่อตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่น ทางผู้จัดตั้งเว็บไซต์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อฝ่ายบริการ